Portfolio

Lär känna våra portföljbolag.

Vi är medgrundare till våra portföljbolag och därför är dem en naturlig förlängning av Hidden Dreams själva. Genom verktyg, nätverk och expertis i affärskritiska områden bygger vi framtidens tech-bolag.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkravs ställda produktcertifikat i molnet för att med en simpel knapptryckning kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
Vivologica automatiserar forskningsadministration och organiserar det totala administrationsbehovet i preklinisk fas genom att digitalisera regelefterlevnaden inom journalhantering.
Låt inte tid hindra er från att delta i fler upphandlingar. tendmill minskar arbetstiden med över 75% per upphandling samtidigt som felen elimineras.
Wirba är det digitala och smarta verktyget för dig som är beställare, entreprenör eller en kombination av båda.
Hos Vivium möts vårdgivare och vårdbemanningsbolag tryggt och effektivt - vi automatiserar stora delar av dagens manuella processor.
Wisello är tillverkningsindustrins smarta verktyg för att administrera medarbetarnas utbildningar och certifikat, helt automatiserat. Med Wisello slipper du krångliga kompetensmatriser i excel och tidskrävande manuell handpåläggning.