Portfolio

Lär känna våra bolag.

Våra bolag är en naturlig förlängning av Hidden Dreams själva. Varför? Jo, för vi är både med och grundar samt utvecklar bolagen genom  hela resan, från ruta ett till exit. Genom verktyg, nätverk och expertis inom alla tänkbara affärskritiska områden bygger vi framtidens techbolag.
Complivia möjliggör för bolag inom finanssektorn att hantera allt som berör rörlig ersättning, från ersättningspolicyer och riskanalyser till att hantera uppskjuten ersättning. Plattformen ska kraftigt reducera tidsåtgången samtidigt som kunderna får hjälp att bibehålla en hög regelefterlevnad.
WorkTiles är ett samarbetsverktyg speciellt utformat för att hjälpa företag organisera, utföra och förbättra sin boksluts och konsolideringsprocess. Med ett ögonkast visar WorkTiles vad som arbetas med, vem som arbetar med vad och var i processen ni befinner er.
Make Notion hjälper företag inom kosmetikaindustrin att samla in, verifiera och dela korrekt information om produkter mellan berörda parter. Deras digitala tjänst automatiserar den tidigare komplexa och tidskrävande processen för regelefterlevnad så att deras kunder istället kan ägna sig åt det de gör bäst: utveckla, sälja och marknadsföra sina produkter.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkrav ställda produktcertifikat i molnet för att enkelt kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
EU-direktivet som styr vilka närings-och hälsopåståenden livsmedelsföretag får göra är komplicerat och går hand i hand med nationella lagar, vilket gör det än mer komplext. Nuverica erbjuder ett smart verktyg som hjälper livsmedelsföretag med just detta så att de enkelt förstår hur de kan kommunicera sina produkter.
Vivium automatiserar och förenklar schemaläggnings-och bemanningsarbete för samtliga centrala aktörer inom vården. Den unika plattformen kan integreras både i privat och offentlig sektor och finns för två olika behov; Vivium i för interna bemanningsbehov och Vivium X för externa.
Välj rätt e-sortiment utifrån vad kunderna efterfrågar! Zuna är en smart mjukvara som samlar in och analyserar kunddata automatiskt, för ett mer träffsäkert sortimentsurval för din e-handel.
Certainli erbjuder en innovativ plattform som automatiskt letar upp de testcertifikat för komponenter som behövs vid certifiering av tekniska produkter. Detta gör att ledtiden för att samla in den nödvändiga dokumentationen reduceras från veckor till minuter.
tendmill effektiviserar upphandlingsprocessen för grossister, leverantörer och myndigheter i foodservicebranschen. Upphandlingar kräver idag ett tidskrävande och manuellt arbete, men tendmills unika matchningsalgoritm minimerar den arbetstiden med över 80 procent.
Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.
God styrning hjälper dig att agera för ditt företags bästa, skapa en sund arbetskultur och minska flera risker. Styrdokument växer dock ofta till att bli omfattande, svåra att hantera och ännu svårare att förankra i organisationen. North House erbjuder nu en digital lösning för dessa styrdokument - för att enkelt bistå när de ska upprättas, underhållas och förankras.
VivoLogica automatiserar administrationen för forskare på medicinska forskningsinstitutioner. Genom att digitalisera tidigare helt manuella processer kan VivoLogica minska upp till 75 procent av forskares spenderade tid på administration.