Portfolio

Lär känna våra portföljbolag.

Vi investerar i våra portföljbolag långt utöver vanlig finansiering. Genom verktyg, nätverk och expertis i affärskritiska områden bygger vi framtidens techbolag.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkravs ställda produktcertifikat i molnet för att med en simpel knapptryckning kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
Vivologica automatiserar forskningsadministration och organiserar det totala administrationsbehovet i preklinisk fas genom att digitalisera regelefterlevnaden inom journalhantering.
Hos Vivium möts vårdgivare och vårdbemanningsbolag tryggt och effektivt - vi automatiserar stora delar av dagens manuella processor.
Låt inte tid hindra er från att delta i fler upphandlingar. tendmill minskar arbetstiden med över 75% per upphandling samtidigt som felen elimineras.
Wisello är tillverkningsindustrins smarta verktyg för att administrera medarbetarnas utbildningar och certifikat, helt automatiserat. Med Wisello slipper du krångliga kompetensmatriser i excel och tidskrävande manuell handpåläggning.
Wirba är det digitala och smarta verktyget för dig som är beställare, entreprenör eller en kombination av båda.