Portfolio

Lär känna våra portföljbolag.

Vi investerar i våra portföljbolag långt utöver vanlig finansiering. Genom verktyg, nätverk och expertis i affärskritiska områden bygger vi framtidens techbolag.
Vivologica automatiserar forskningsadministration och organiserar det totala administrationsbehovet i preklinisk fas genom att digitalisera regelefterlevnaden inom journalhantering.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkravs ställda produktcertifikat i molnet för att med en simpel knapptryckning kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
Wirba är det digitala och smarta verktyget för dig som är beställare, entreprenör eller en kombination av båda.
Låt inte tid hindra er från att delta i fler upphandlingar. tendmill minskar arbetstiden med över 75% per upphandling samtidigt som felen elimineras.
Hos Vivium möts vårdgivare och vårdbemanningsbolag tryggt och effektivt - vi automatiserar stora delar av dagens manuella processor.