Lär känna våra bolag.

Våra bolag är mästare i att tackla industriutmaningar som ofta lurar under ytan i en bransch. Utforska vår portfölj nedan och lär dig mer om innovationer till problem som tidigare har varit dolda! 
God styrning hjälper dig att agera för ditt företags bästa, skapa en sund arbetskultur och minska flera risker. Styrdokument växer dock ofta till att bli omfattande, svåra att hantera och ännu svårare att förankra i organisationen. North House erbjuder nu en digital lösning för dessa styrdokument - för att enkelt bistå när de ska upprättas, underhållas och förankras.
Välj rätt e-sortiment utifrån vad kunderna efterfrågar! Zuna är en smart mjukvara som samlar in och analyserar kunddata automatiskt, för ett mer träffsäkert sortimentsurval för din e-handel.
evoByld specialiserar sig på automatisk och digital kommunikation mellan beställare och leverantörer inom bygg- och transportbranschen. Med dagens ökade rapporteringskrav från myndigheter och andra intressenter står bygg- och anläggningsföretag inför utmaningen att hantera sin miljö- och projektdata på rätt sätt. Oavsett företagets storlek, tekniska kompetens eller budget möjliggör evoByld en smidig, effektiv och korrekt rapportering.
WorkTiles är ett samarbetsverktyg speciellt utformat för att hjälpa företag organisera, utföra och förbättra sin boksluts och konsolideringsprocess. Med ett ögonkast visar WorkTiles vad som arbetas med, vem som arbetar med vad och var i processen ni befinner er.
Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.
EU-direktivet som styr vilka närings-och hälsopåståenden livsmedelsföretag får göra är komplicerat och går hand i hand med nationella lagar, vilket gör det än mer komplext. Nuverica erbjuder ett smart verktyg som hjälper livsmedelsföretag med just detta så att de enkelt förstår hur de kan kommunicera sina produkter.
tendmill effektiviserar upphandlingsprocessen för grossister, leverantörer och myndigheter i foodservicebranschen. Upphandlingar kräver idag ett tidskrävande och manuellt arbete, men tendmills unika matchningsalgoritm minimerar den arbetstiden med över 80 procent.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkrav ställda produktcertifikat i molnet för att enkelt kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
Selma Dynamics förenklar IT-säkerhetsavdelningars arbete genom att eliminera upprepade administrativa uppgifter och erbjuda en tydlig översikt över informationssäkerhet. Genom regelefterlevnadsrapporter enligt flera standarder skapar Selma Dynamics viktigt beslutsunderlag för revision och ledningsgrupper som vägleder kommande IT-säkerhetssatsningar.
Certainli erbjuder en innovativ plattform som automatiskt letar upp de testcertifikat för komponenter som behövs vid certifiering av tekniska produkter. Detta gör att ledtiden för att samla in den nödvändiga dokumentationen reduceras från veckor till timmar.
Alwia Insights utvecklar ett system riktat till inköpare inom modeindustrin. Systemet möjliggör mer pricksäkra inköp av produkter vilket både minskar modeföretags överproduktion samt frigör kapital.