Portfolio

Lär känna våra bolag.

Våra bolag är en naturlig förlängning av Hidden Dreams själva. Varför? Jo, för vi är både med och grundar samt utvecklar bolagen genom  hela resan, från ruta ett till exit. Genom verktyg, nätverk och expertis inom alla tänkbara affärskritiska områden bygger vi framtidens techbolag.
Vivium automatiserar och förenklar schemaläggnings-och bemanningsarbete för samtliga centrala aktörer inom vården. Den unika plattformen kan integreras både i privat och offentlig sektor och finns för två olika behov; Vivium i för interna bemanningsbehov och Vivium X för externa.
tendmill effektiviserar upphandlingsprocessen för grossister, leverantörer och myndigheter i foodservicebranschen. Upphandlingar kräver idag ett tidskrävande och manuellt arbete, men tendmills unika matchningsalgoritm minimerar den arbetstiden med över 80 procent.
VivoLogica automatiserar administrationen för forskare på medicinska forskningsinstitutioner. Genom att digitalisera tidigare helt manuella processer kan VivoLogica minska upp till 75 procent av forskares spenderade tid på administration.
Välj rätt e-sortiment utifrån vad kunderna efterfrågar! Zuna är en smart mjukvara som samlar in och analyserar kunddata automatiskt, för ett mer träffsäkert sortimentsurval för din e-handel.
Certainli erbjuder en SaaS-tjänst som förenklar och automatiserar arbetsprocesser inom compliance vid produktutveckling. Med en proprietär och innovativ sökmotor som grundpelare i plattformen kan ledtiden reduceras från veckor till minuter.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkrav ställda produktcertifikat i molnet för att enkelt kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
God styrning hjälper dig att agera för ditt företags bästa, skapa en sund arbetskultur och minska flera risker. Styrdokument växer dock ofta till att bli omfattande, svåra att hantera och ännu svårare att förankra i organisationen. North House erbjuder nu en digital lösning för dessa styrdokument - för att enkelt bistå när de ska upprättas, underhållas och förankras.
Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.
EU-direktivet som styr vilka närings-och hälsopåståenden livsmedelsföretag får göra är komplicerat och går hand i hand med nationella lagar, vilket gör det än mer komplext. Nuverica erbjuder ett smart verktyg som hjälper livsmedelsföretag med just detta så att de enkelt förstår hur de kan kommunicera sina produkter.
tribitum hjälper digitala plattformar och marknadsplatser att ta itu med DAC7:s skatteefterlevnadsutmaning. Utbudet inkluderar modulära API-tjänster som automatiserar due diligence, övervakning, dokumentation & rapportering.
Wingform erbjuder en fullservicetjänst för flygplansmäklare. Via sin digitala plattform säkrar de transaktioner av civila luftfartyg med moderna resursbesparande verktyg. Plattformen förenklar och automatiserar arbete som tidigare skett helt manuellt och kostat upp till 50 procent av flygplansmäklares arbetstid.