Portfolio

Lär känna våra bolag.

Våra bolag är en naturlig förlängning av Hidden Dreams själva. Varför? Jo, för vi är både med och grundar samt utvecklar bolagen genom  hela resan, från ruta ett till exit. Genom verktyg, nätverk och expertis inom alla tänkbara affärskritiska områden bygger vi framtidens techbolag.
EU-direktivet som styr vilka närings-och hälsopåståenden livsmedelsföretag får göra är komplicerat och går hand i hand med nationella lagar, vilket gör det än mer komplext. Nuverica erbjuder ett smart verktyg som hjälper livsmedelsföretag med just detta så att de enkelt förstår hur de kan kommunicera sina produkter.
Retail IntrAct effektiviserar återförsäljningsprocessen inom e-handelsbranschen genom att förenkla hur digitala handelsplattformar arbetar med produktinformation. Tjänsten frigör tid genom att automatisera processer som tidigare varit helt eller delvis manuella, vilket låter bolagen fokusera på mer värdeskapande arbete istället.
Ferroy digitaliserar testningsprocesser inom tillverkningsindustrin. Med en central plattform och smarta algoritmer eliminerar Ferroy tidigare tidstjuvar samtidigt som tillverkningsbolag får en starkare insyn i deras testresultat.
tendmill effektiviserar upphandlingsprocessen för grossister, leverantörer och myndigheter i foodservicebranschen. Upphandlingar kräver idag ett tidskrävande och manuellt arbete, men tendmills unika matchningsalgoritm minimerar den arbetstiden med över 80 procent.
Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.
Wirba förenklar upphandlingar inom byggindustrin för beställare, entreprenörer eller de som är en kombination av båda. Detta genom att automatisera tidigare tidskrävande manuella processer.
VivoLogica automatiserar administrationen för forskare på medicinska forskningsinstitutioner. Genom att digitalisera tidigare helt manuella processer kan VivoLogica minska upp till 75 procent av forskares spenderade tid på administration.
God styrning hjälper dig att agera för ditt företags bästa, skapa en sund arbetskultur och minska flera risker. Styrdokument växer dock ofta till att bli omfattande, svåra att hantera och ännu svårare att förankra i organisationen. North House erbjuder nu en digital lösning för dessa styrdokument - för att enkelt bistå när de ska upprättas, underhållas och förankras.
Wisello säkerställer fortbildningskraven för din advokatbyrå och förenklar processen från det att du börjar planera till att det är dags att följa upp dina advokaters fortbildning.
Chaintraced är en digital tjänst som ökar spårbarhet i industriella värdekedjor. Produkten digitaliserar lagkrav ställda produktcertifikat i molnet för att enkelt kunna spåra material-,komponent-, och råvaruflöden på batchnivå genom hela värdekedjan.
Vivium automatiserar och förenklar schemaläggnings-och bemanningsarbete för samtliga centrala aktörer inom vården. Den unika plattformen kan integreras både i privat och offentlig sektor och finns för två olika behov; Vivium i för interna bemanningsbehov och Vivium X för externa.
Certainli erbjuder en SaaS-tjänst som förenklar och automatiserar arbetsprocesser inom compliance vid produktutveckling. Med en proprietär och innovativ sökmotor som grundpelare i plattformen kan ledtiden reduceras från veckor till minuter.
Wingform erbjuder en fullservicetjänst för flygplansmäklare. Via sin digitala plattform säkrar de transaktioner av civila luftfartyg med moderna resursbesparande verktyg. Plattformen förenklar och automatiserar arbete som tidigare skett helt manuellt och kostat upp till 50 procent av flygplansmäklares arbetstid.
tribitum hjälper digitala plattformar och marknadsplatser att ta itu med DAC7:s skatteefterlevnadsutmaning. Utbudet inkluderar modulära API-tjänster som automatiserar due diligence, övervakning, dokumentation & rapportering.