God styrning hjälper dig att agera för ditt företags bästa, skapa en sund arbetskultur och minska flera risker. Styrdokument växer dock ofta till att bli omfattande, svåra att hantera och ännu svårare att förankra i organisationen. North House erbjuder nu en digital lösning för dessa styrdokument - för att enkelt bistå när de ska upprättas, underhållas och förankras.
Hidden Dreams andel
Värdering


North House har byggt ett hem för alla era styrdokument

Tjänsten hjälper dig att säkerställa att styrdokumenten är lättillgängliga, hålls uppdaterade och snabbt förankras i hela organisationen.

North House digitala lösning hjälper dig att upprätta, uppdatera och distribuera alla styrande dokument. Styrdokument är förhållningsregler som ska hjälpa organisationer med alltifrån cybersäkerhet, rekrytering, diskrimineringsfrågor, hållbarhet och mycket  mer.

Dokumentstruktur

De styrande dokumenten lagras i systemet vilket möjliggör en enkel överblick över hela ramverket och möjlighet att koppla dokument till varandra och till specifika regler och föreskrifter.


Underlätta och möjliggör en sund arbetskultur

Genom en snabb och enkel implementering av dina styrdokument vet dina anställda vad som förväntas av dem och hjälper ledningen att styra företaget på önskat sätt.


Begränsa riskerna

Ett väletablerat ramverk för styrning begränsar ett antal risker inklusive bristande ansvarighet.

"Företag spenderar massor av pengar på att upprätta styrdokument men upprätthåller dem sedan inte. Jag har haft kunder som helt enkelt inte hittar policyn när tillsynsmyndigheten ber om den."

Senior Compliance Advisor, 2022

Vill du läsa mer om vad North House gör?

Följ länken nedan så tas du till bolagets hemsida.

Team

Möt North House

Sofia Beckman

Co-founder & Advisor

Alice Hammarroth

Co-founder & Advisor

Julia Haglind

Co-founder & CEO
julia.haglind@northhouse.se