Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.
Hidden Dreams andel
Värdering

För vem?

Vårt verktyg är byggt för att skapa värde i hela kedjan.


Skadereglerare

Slipper lägga tid på komplicerade uträkningar och kan istället fokusera på utredning och kundkontakt. Kalkyler, basbelopp och tabeller hålls uppdaterade av oss.

Försäkringsbolag

Snabbare ärendehantering, reducerad kostnad för dröjsmålsränta och nöjdare kunder, samtidigt som ni kan vara trygga i att utbetalningarna blir korrekta.

Försäkrad

Får snabbare och rätt utbetalningar, tillsammans med en tydlig, lättförståelig sammanfattning av de olika ersättningsposterna som ger en tydlig bild av vad utbetalningen består av.

Vill du läsa mer om vad Abacube gör?

Följ länken nedan så tas du till bolagets hemsida.

Team

Möt Abacube

Kenneth Malmborg

Co-founder

Niclas Franck

Co-founder

Amin Zamayeri

Co-founder

Ludvig Edlund

Co-founder & CEO
070-728 61 63ludvig@abacube.se