Tenderton är plattformen för sund konkurrens inom masshantering, där entreprenörer och underleverantörer kan mötas och skapa optimerade försörjningskedjor.
Hidden Dreams andel
Värdering

Effektiv och affärsdriven masshantering

PROBLEMET

En dold marknad

Bristande transparens gör marknaden för masshantering i anläggningsprojekt ineffektiv. Reglerna för vem som får ta emot vilka överskottsmassor är hårda, samtidigt som olika ballastleverantörer har skiftande förutsättningar att matcha sin kapacitet med efterfrågan. Allt detta i en starkt logistikbetonad del av projektbudgeten.


LÖSNINGEN

En plattform, alla projekt

Tenderton bidrar till ökad effektivitet genom att samla alla projektupphandlingar och kvalificerade underentreprenörer på en plats, där konkurrensfördelar i förhållande till enskilda projekt får komma till sin rätt.

Vill du läsa mer om vad Tenderton gör?

Följ länken nedan så tas du till bolagets hemsida.

Team

Möt Tenderton

Karl Cajmatz

CEO & Co-founder
karl@tenderton.se