Pressmeddelande

Rekordinvesteringar till Hidden Dreams SaaS-bolag

Marknadsosäkerheterna till trots:
Rekordinvesteringar till Hidden Dreams SaaS-bolag


Rådande marknadsläge har haft ett järngrepp om investeringslandskapet under större delar av 2022 och en sinande investeringsvilja och hårdare krav på startups har präglat miljön. Trots detta presenterar den svenska Venture Buildern Hidden Dreams rekordsiffror sett till externt investerat kapital i deras egengrundade techbolag. Från augusti 2022 tills februari 2023 har de genomfört sex kapitalrundor, vilket motsvarar fler än bolagsbyggarens samtliga rundor under hela 2021.

Den ingenjörsgrundade bolagsbyggaren eller s.k. ”Venture Buildern” startades hösten2019 med målet att hitta en formel för framgångsrikt bolagsbygge vilket snabbt ledde till fokuset på B2B, SaaS och dolda problem. Drygt tre år efter uppstart fortsätter de göra betydande upptäckter som succesivt valideras och inkorporeras i affärsmodellen. Modellen har vunnit gehör hos många investerare, även under entid då det europeiska investeringslandskapet påverkats hårt av bland annat covid-19-pandemin, geopolitiska spänningar och inflation. Under 2022 har rapporteringar om nedskärningar, sänkta värderingar och investeringsstopp ökat lavinartat. Trots detta har Hidden Dreams bolag Abacube, Certainli, ChainTraced, North House, Nuverica och VivoLogica sedan i augusti sammanlagt tagit in 26 miljoner kronor med syftet att expandera sina verksamheter ytterligare. Dessa startups, som befinner sig i tidigt skede, lockar många privata investerare och tunga näringslivsprofiler. Bland dessa hittar du finansprofilen Ann Grevelius (medgrundare av robotrådgivaren Opti), Olof Faxander (före detta Sandvik-chef och nu mera partner på Nordic Capital) och Lars Backsell (grundare av Recipharm).


— Investeringslandskapet har ändrat tempo, men vi har lyckligtvis inte sett den tvärnit många farhågade. 2021 beskrivs nu i efterhand som en tid då pengar var ”gratis”, en bra idé räckte långt. Nu behöver du oavsett hur bra affärsidén är nå fler mål, ge fler och bredare löften och kraven är hårdare på att leverera för att lyckas ta in pengar. Vi startar endast B2B SaaS-bolag, i nischer med låg konkurrens och stora digitaliseringsmöjligheter där värdet av tjänsterna är påtagligt mätbara för kunderna. Hidden Dreams inriktning är därmed inte lika volatil i sin natur så som exempelvis konsumenttjänster. Under 2022 har vi stresstestat och förfinat vår modell. Våra bolag går igenom en rigorös bedömnings-och utvecklingsprocess redan innan de tar in externt kapital, vilket har bevisat sig vara en pålitlig rustning för marknadsosäkerheternas hårdaste smällar. Vi är extremt stolta över våra bolag och förstår varför de är attraktiva investeringsval hos många av landets tyngsta investerare, säger Maria Assarson, vd och Founding Partner på Hidden Dreams.

 

Bolagsbyggaren är backade av de välkända investerarna och serieentreprenörerna Saeid Esmailzadeh, Christer Hellström och Fredrik Holmström. Samtliga av Hidden Dreams portföljbolag som bedömts redo och börjat att ta in kapital har lyckats stänga sina rundor.

 — Utgångspunkten är speciell. Andra venture capital-aktörer arbetar i regel efter antagandet att en bråkdel av investeringarna genererar den faktiska avkastningen som tar dem långt över det investerade värdet. Hidden Dreams arbetar i stället för att majoriteten av våra egengrundade bolag ska lyckas. Med stöttning av Hidden Dreams som medgrundare uppnår bolagen milstolpe efter milstolpe tills de bedöms vara redo att ta in externt kapital. En av de viktigaste milstolparna uppnås genom att ha betalande kunder på plats innan de börjar utveckla tjänsten. Det är verkligen ingen banbrytande storlek på rundorna men det är investeringar i bolag i ett tidigt skede vilket är de rundor som bedöms som mest riskfyllda. Att intresset varit så stort trots det är för att vår modell minimerar många risker. Det här fina resultatet är således långt ifrån en slump vilket gör mig särskilt stolt, säger Christer Hellström, Styrelseordförande i Hidden Dreams.

Hidden Dreams teamet. Från vänster: Robin, Alma, Emma, Michael, Fanny, Johan, Sofia, Hanna, Roumi och Maria.