Spaning

Hidden Dreams COO: Räcker det med ett bra team för att bygga framgångsrika bolag?

Det är ingen nyhet att teamet är viktigt när en bygger framgångsrika bolag. Men räcker det verkligen att sätta ett gäng smarta personer med olika kompetenser och bakgrunder i ett och samma rum? Mitt svar på den frågan är, tyvärr inte.


I både Hidden Dreams och våra portföljbolag består teamen av enastående individer med olika bakgrunder och erfarenheter, individer som också har hög samvetsgrannhet och högt IQ. Vi lägger stor vikt vid att sätta samman och bygga teamen och vi arbetar kontinuerligt med förståelsen för individernas värderingar, styrkor, likheter och olikheter. Vi gör det för att vi tror (vet) att det är en viktig ingrediens i receptet för framgångsrika bolag.

Under åren har vi tagit fram strukturer, modeller och metoder som ökar sannolikheten för människor att fungera bra ihop. Därför kommer här mina sex råd och insikter som vi arbetar utifrån:

1. Rekrytera fördomsfritt.

För att nå den tillväxt vi önskar och för att vara innovativa behöver vi objektivt kunna utvärdera och hitta personer som bidrar med hög kapacitet och olikheter i sina infallsvinklar. I våra rekryteringsprocesser använder vi därför, i ett första steg, vår samarbetspartner Alva Labs digitala verktyg där personlighet och logisk förmåga matchas mot en noga utvald psykometrisk profil för rollen. Forskning visar nämligen att traditionella verktyg, CV:n och personliga brev, inte säger så mycket för hur väl en person presterar på ett högpresterande och komplext jobb, utan att graden av samvetsgrannhet och IQ väger mycket tyngre. Steg två är att vi håller en strukturerad intervju där två personer som är så olika som möjligt intervjuar och alla kandidater får exakt samma frågor och utvärderas individuellt innan vi pratar om kandidaterna. Det är alltså först under steg tre som vi öppnar upp någons CV eller personliga brev.

2. Det börjar med individens förståelse för sig själv.

“En kan inte förstå (leda) andra om en inte förstår (kan leda) sig själv”.

Vi arbetar med att alla individer ska förstår sina värderingar (sitt varför) och genom Alva Labs kan vi systematiskt hjälpa våra kollegor att förstå sin personlighet och sina beteenden (hur en agerar) och att prata om vad en tänker och känner i olika situationer (vad en gör).

3. Nästa steg handlar om att bygga förståelse för varandra, inom teamet.

Vi arbetar med att möjliggöra för individerna att förstå varandras värderingar, likheter, skillnader, styrkor, målsättningar och exempelvis våra mindre charmiga (men mänskliga) försvarsmekanismer. T:et i team står för Tillsammans. Vi skapar utrymme för öppna, kontinuerliga och ibland svåra konversationer. Vi tar arbetet med den individuella förståelsen och delar den i teamen, vi pratar om hur en vill ha feedback, hur vi är i konfliktsituationer, vilka försvarsmekanismer vi tenderar att använda och hur vi kan säkerställa att allas styrkor maximeras.

4. Att leda eller att chefa.

Alla kan vara ledare och några har titeln chef och i ett team och i en start-up behöver vi en kombination. Individens ledarskap och teamets behov förändras tillsammans, i takt med teamets utveckling och sammansättning. Detsamma gäller chefskapet. På Hidden Dreams arbetar vi utifrån principen att titeln Ledare är en gåva från personerna runt omkring en medan titeln chef är ett mandat tilldelat uppifrån inom ramen för ditt jobb. Som del av ett mindre och snabbväxande team är ledarskapet centralt och vi arbetar med att utveckla individernas möjlighet att bli titulerade Ledare av sin omgivning. Alla våra bolag går ett ledarskapsprogram när de blir fler än två i teamet och har gjort sin första externa kapitalresning, ungefär efter ett år.

5. Skapa kontinuitet.

Det räcker tyvärr inte att vi arbetar med oss själva en gång, det kräver ihärdigt och kontinuerligt arbete eftersom nya situationer skapar nya reflektioner. Det räcker tyvärr inte att vi försöker förstå omvärlden en gång, omvärlden förändras, teamet utvecklas och nya personer tillkommer. Det räcker tyvärr inte att definiera ledarskap eller chefskap en gång, organisationen och teamet har olika behov i olika faser. Och, när vi letar efter nästa person till teamet behöver vi alltid förstå vad som kompletterar de befintliga medlemmarna, därför räcker det inte att vi förstår varandra eller rekryterar fördomsfritt en gång heller.

6. Fira när det går bra!

Sist men inte minst, vi firar när det går bra och vi når våra mål!

Hidden Dreams-teamet

Ingredienserna i receptet för hur en bakar framgångsrika bolag är många där teamet är en av de viktigaste ingredienserna. Teamet behöver däremot också få jäsa flera gånger för att skapa den bästa degen! Några av de andra ingredienser som vi på Hidden Dreams tycker är med och formar degen är incitament – vi vill sitta i samma båt och ro i både med- och motvind - att alla tror på problemen vi löser, våra nätverk, och att vara del av ett större sammanhang med andra som sitter i en liknande sits.