Spaning

Chefsjuristen tipsar: Så maxar du värdet av styrelsen i din startup

En aktiv styrelse är en mycket värdefull tillgång som sträcker sig bortom dess funktion som kontrollorgan. Särskilt för dig som driver en startup. Trots detta riskerar styrelsefunktionen att bli ett administrativt rapportforum och affärsnyttan som styrelsen kan bidra till går lätt förlorad. Så hur undviker du att hamna där? I denna guide vägleder bolagsbyggaren Hidden Dreams chefsjurist Sofia Tångelin dig genom fem tips kring hur du kan jobba för att maximera värdet av styrelsen i ett ungt tillväxtbolag.

I ett svenskt aktiebolag hittar du alltid en styrelse och i dess minsta form består den av en ledamot och en suppleant. Styrelsens kontrollerande ansvar tydliggörs i aktiebolagslagen. Där framgår bland annat reglerna om att styrelsen utövar tillsyn över vd, att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning, samt vilka uppgifter som åvilar en styrelseordförande. Det formella ansvaret utgör grunden för styrelsens arbete men det finns sätt att aktivera styrelsen i andra frågor, om man lyckas etablera den relationen till sina ledamöter. En styrelse kan exempelvis hjälpa med att navigera i utmaningar, identifiera möjligheter och öka tillväxten i ditt bolag. För en startup kan styrelsen således vara ett kostnadseffektivt sätt för vägledning, mentorskap och nätverksmöjligheter.

— Alla styrelser har en kontrollerande roll, men om det är allt du som startup-vd ber om lämnar du mycket på bordet. För att öka värdet med din styrelse så är tydliggörande av förväntansbild A och O. Du vill undvika ett upplägg där personer bara ”sitter” i styrelsen, och istället satsa på dem som vill jobba med ditt företag och som ställer sig i skyttegraven tillsammans med dig. Att vara styrelseledamot i ett ungt bolag ska både vara ett roligt och dynamiskt uppdrag. En prioriterad fråga för mig på Hidden Dreams är att maximera outputen från styrelsefunktionen i alla våra portföljbolag, så att vi som medgrundare säkerställer en fin tillväxt genom aktiva och kompetenta styrelser, säger Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dreams.

Fem sätt att maxa värdet av din styrelse

1. Definiera mål och förväntningar.
Vad ska bolaget lyckas med på kort och lång sikt? Med stöd från bolagets huvudägare är styrelsen skyldig att fastställa bolagets övergripande målsättningar och strategiska plan samt fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa. I mindre bolag sker detta ofta i nära dialog med vd – som i många fall dessutom är medgrundare i bolaget. Vilka är de kritiska flaskhalsar som ni vet eller tror kommer begränsa er tillväxt? Svaren bör ge ett hum om vad som ska prioriteras på såväl strategisk som operationell nivå. Det kan vara allt från produktutveckling och utvecklingskostnader,till säljstrategi, onboarding och customer success-frågor, till prissättning, finansiering och rekrytering. Med tydliga mål och förväntningar kan allas insatser riktas mot dessa och säkerställa att det arbete som görs på samtliga nivåer genererar värde utifrån bolagets behov.

2. Be om hjälp oftare.
Styrelsen tillför ofta en mängd olika erfarenheter och expertis till bordet. Så var inte rädd för att be styrelseledamöterna om hjälp och stöd i konkreta uppgifter. Utnyttja deras olikheter genom att förtydliga vem som kan bidra med vad.  Det går utmärkt att engagera ledamöter i operationella nyckelfrågor, formulerandet av vägval och särskilda satsningar, framtidsinriktade strategifrågor, team-frågor, allmän navigering och hantering av nya situationer. Det finns många fina exempel på ledamöter som initierar kundmöten, hjälper till med bolagets pitchdeck, hanterar Vinnova-ansökningar, tar investerarmöten, lockar nya anställda till sig med mera.

3. Keep them in the loop.
Du bör regelbundet uppdatera styrelsen om företagets prestationer, framsteg och eventuella problem eller risker som kan uppstå. Detta bidrar till att styrelsen är välinformerad och känner sig trygg i att du är transparent oavsett vad som händer. Ditt existensberättigande är till alla delar beroende av förtroende. Ljug aldrig och presentera väl underbyggda antaganden, inte glädjekalkyler. Kom överens om ett rapportformat och en mötesstruktur som passar er och etablera tidigt ramarna för samarbetet. Här kan en vd-instruktion och en arbetsordning för styrelsen vara exempel på goda hjälpmedel. Planera också in strategidagar med tydliga fokusområden. Och glöm självklart inte att fira när ni gjort något bra tillsammans!

4. Positionera ditt bolag genom styrelsen.
Har du lyckats säkra en branschveteran till styrelsemedlem? Det finns flertalet varumärkesfördelar att i extern kommunikation kroka arm med en person som redan är erkänd i din bransch, särskilt som startup där ditt bolag ännu inte har ett eget starkt varumärke att stå på. En styrelsemedlem kan vara ett dragplåster som ger din verksamhet legitimitet och underlättar i arbetet med att nå ut till exempelvis kunder, investerare och få uppmärksamhet i branschmedier. Öka anseendet och synligheten för ditt bolag genom gemensamma pressmeddelanden, LinkedIn-inlägg och deltagande på branschevenemang. 

5. Professionalisera era investerarrelationer.
Att säkerställa tillgång till kapital är helt avgörande för tillväxtbolag, särskilt för startups. Om investerarrelationerna hanteras väl bäddar det för framtida kapitalanskaffningar. Styrelseordföranden har ofta nära kontakt med bolagets huvudägare och adresserar ägardirektiv gentemot både styrelse och vd. För den personen är därför investerarrelationsarbete en ypperlig uppgift att hjälpa till med! Investerare kan vara effektiva dörröppnare och en del kan även hjälpa till att synliggöra bolaget i sina egna kanaler. Var således inte rädda för att kontakta era ägare i andra frågor än just pengafrågan. Bolag med investerare som kan och vill bidra till verksamheten har helt klart bättre förutsättningar att lyckas. En gemensam förväntansbild, tydliga ägardirektiv och kontinuerlig uppföljning och rapportering får alla inblandade att springa åt samma håll, känna sig engagerade, involverade och minskar risken för onödiga slitningar. Sätt därför tillsammans med styrelsen tidigt rutiner och processer på plats för att vårda era investerarrelationer.

Sofia Tångelin, Chefjurist på Hidden Dreams och Christer Hellström, Styrelseordförande i Hidden Dreams.