Spaning

Chefsjuristen guidar: Så säkrar du din drömstyrelse

Chefsjuristen guidar: Så säkrar du din drömstyrelse

I ett svenskt aktiebolag hittar du alltid en styrelse. Styrelsen kan spela en väsentlig roll i ditt bolags framgång, särskilt för dig som driver ett tillväxtbolag. Däremot ser vissa bolag fortfarande funktionen som ett administrativt måste och lägger inte mycket vikt vid valet av styrelsemedlemmar. Så, hur hittar du personer som kan ta bolaget till nästa nivå? I denna guide vägleder Hidden Dreams chefsjurist Sofia Tångelin dig till hur du väljer ut drömstyrelsen för just ditt bolag.  

Styrelsen består i dess minsta form av en ledamot och en suppleant. I uppstartsfasen av ett nytt bolag är det vanligt att grundaren sitter på flera poster, både som anställd, styrelseledamot och ägare. Det är också vanligt att familjemedlemmar och vänner intar styrelseposter för att hjälpa till och underlätta det administrativa. I takt med att bolaget växer är det dock fördelaktigt att vid någon tidpunkt välja in externa personer i styrelsen.

— När du arbetar systematiskt med bolagsbygge är det naturligt att identifiera både recept för framgång och misslyckande. På Hidden Dreams bygger vi bolag på löpande band och på drygt tre år har över ett dussin bolag sett dagens ljus. Just styrelsefunktionen är en kraftfull framgångsnyckel som vi ofta diskuterar med vd:arna i våra bolag. Ambitionen måste vara tydlig; som entreprenör vill du ha en aktiv styrelse som stimulerar tillväxt och skapar värde för ägarna. Men det är inte helt enkelt att hitta drömkandidaterna. Därför har jag sammanställt våra bästa tips för hur du kan gå till väga, säger Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dreams.  

 Steg för steg-guide, så säkrar du drömstyrelsen:

1. Nulägesanalys – vem behöver du och varför?

Du som entreprenör behöver först och främst fundera på vilken kompetens som styrelsen behöver. Vilka flaskhalsar står bolaget inför? Vad ska ni åstadkomma på tre till fem års sikt? Vilka är teamets styrkor och svagheter? I styrelsen vill du ha individer som kompletterar varandra, men också som kompletterar och utmanar dig och ditt team. Ska ni exempelvis göra en satsning till nya marknader så behövs sannolikt en person med erfarenhet av den typen av expansionsresa. Har säljfunktionen svårt att nå ut till de potentiella kunderna? Då kanske det är bolagets kontaktnät som behöver få sig en skjuts med hjälp av en branschexpert med starkt personligt varumärke. Vad du än behöver så är det till alla delar helt beroende av vart du är på väg. Några exempel på personlighetstyper som kan göra underverk i styrelsen är: analytikern, branschkännaren, säljaren, idésprutan och vännen av ordning.

 

2. Gör en shortlist och hitta kortaste vägen dit

Sammanställ dina fem toppkandidater och initiera kontakt med dessa. Dröm stort och var inte rädd för att sikta högt – du kommer bli förvånad hur kul vissa ”höjdare” tycker att det är att ta sig an uppdrag i en startup jämfört med att rådge exempelvis storbolag. Så, våga gå utanför ditt ordinarie nätverk. Ofta handlar det om att hitta den kortaste kontaktvägen till dessa individer; har ni tillexempel någon gemensam kontakt som kan ge dig en varm introduktion? Gör din research och connecta på LinkedIn. När du väl är i kontakt med en av dina drömkandidater så är det dags att pitcha in vad ert bolag gör, hur personen kan bidra samt varför denna ska välja er – kanske över en trevlig lunch på ert kontor?

 

3. Begränsa antalet ledamöter

Det är lätt hänt att springa i väg och ”biffa upp” styrelsen med all möjlig typ av kompetens. Här är tipset att skynda långsamt med antalet ledamöter och i stället fokusera på att skapa ett litet styrelseteam som är lätt att sammankalla och som i det dagliga arbetet kan verka som bolagets ambassadörer i dess egna kontaktnät.Växla upp i takt med att bolaget växer, och var inte rädd för att byta ut kompetens allteftersom nya utmaningar och mål visar sig. En rekommendation för dig som driver en startup är att börja med att rekrytera in en externordförande som kan ta det övergripande styrelseansvaret och leda styrelsens arbete, samt en till två ytterligare ledamöter så att styrelsen totalt består av max tre personer.

 

4. Rusta styrelsen med rätt drivkrafter  

En annan framgångsnyckel är att erbjuda attraktiva incitament till styrelsen, för att skapa just aktivitet och känslan av att ni sitter i samma båt. Från och med den 1 januari 2022 går det att utfärda s.k. kvalificerade personaloptioner tillstyrelseledamöter. Detta var en viktig förändring i ljuset av att just kunna attrahera och behålla kompetenta ledamöter. Inte minst i startups där kapitalet rimligen kommer till bäst användning där det skalar upp verksamheten – och inte i form av styrelsearvoden. Möjligheten att nu kunna inkludera styrelseledamöter i bolagets incitamentsprogram både underlättar hanteringen och likställer incitamenten hos ledamöterna med de anställdas. Se därför till att erbjuda dina kandidater ett attraktivt incitamentsprogram!

Sofia Tångelin, Chefsjurist på Hidden Dreams.