Problemspecialisten

En problemspecialist håller i startskottet för vad som kan bli Hidden Dreams nästa bolag. Men vad menar vi egentligen med det?

Från problem till lösning.

Vem du är.

Som problemspecialist har du lyckats identifiera ett ineffektivt arbetsområde - ett dolt problem. Vilket betyder att du har en avgörande och unik inblick i vad som för majoriteten av världen är osynligt. Din expertis kan skapa reell förbättring inom din bransch. Har du kanske svårt att utföra din huvudsakliga arbetsuppgift för att du dränks i pappersarbete? Eller har du upptäckt att en avdelning har svårt att möta de nya EU-kraven? Det kan röra sig om en tidigare arbetsplats eller din nuvarande. Vilket som har du mer förståelse än vi som troligtvis inte ens vet om att problemet existerar.  

Ägarandelar i nytt techbolag.

På Hidden Dreams vill vi lösa verkliga problem. Och det gör vi genom att få en ordentlig förståelse för vad problemet är och innebär. Som problemspecialist har du sannolikt branschexpertis, ett etablerat kontaktnät, insyn i problemet och tankar om hur en eventuell lösning ska utformas för att lösa problemet så effektivt som möjligt. För din medverkan i den här resan erbjuds du alltid ägarandelar i bolaget som startas utifrån problemet du skickat in. 

"Jag upplever att arbetsuppgifter som blir till tidstjuvar lätt eskalerar, men ändå görs inget inom organisationer där dessa problem finns. Det saknas resurser, teknisk förståelse för en lösning och i vissa fall är det helt enkelt ingen som orkar ta tag i det. Därför kände jag att Hidden Dreams var rätt ställe att kroka arm med, de vill och kan ta tag just i de där problemen som man sliter med på golvet i en större organisation."
Sara Mangsbo
Problemspecialist, cancerforskare och medgrundare till HD-bolaget VivoLogica.

Experter på affärsutveckling.

På Hidden Dreams har vi resurserna och kunskapen för att bygga bolag. Det är det vi gör bäst. Vi är experter på att sätta samman starka, tekniskt-och affärskunniga team vars mål är att utveckla en digital tjänst som löser de problem som du eventuellt sitter på. Du kan problemet och vi kan allt om affären.

"Ett vinnande koncept med Hidden Dreams att de kopplar samman duktiga entreprenörer med branschkunniga och dörröppnande problemspecialister, det skapar otroligt starka förutsättningar. Problemspecialistens rådgivande funktion vägleder oss vd:ar i rätt riktning, särskilt i början av bolagsresan. Du som problemspecialist är därmed en avgörande del av bolagets framgång, trots att det de facto inte kräver så mycket tid från dig."
Ludvig Edlund
Medgrundare och vd på HD-bolaget Abacube.
Hidden Dreams letar efter dolda problem med följande kriterier:
Problemet är business-to-business. Användarna av en eventuell lösning är människor verksamma inom en organisation, bransch eller industri.
Problemet är inte känt för gemene man men återfinns troligtvis inom flera organisationer.
Problemet har en digital lösning – som problemspecialist behöver du inte ha något förslag på en lösning utan där kliver vi in.

Så går processen till

Skicka in ansökan

Steg 1 är att skicka in ditt problem till oss – via vårt ansökningsformulär får du förklara problemet och får frågor kopplade till ditt problem.

Telefonintervju & analys

Om ditt problem går vidare i processen kontaktar vi dig för att boka en första intervju där vi tillsammans diskuterar problemet du skickat in. Sedan tar vi fram en gemensam problembeskrivning och analyserar vilka möjligheter en lösning på problemet har.

Investeringsprospekt

Hidden Dreams skriver ett investeringsprospekt som underlag på vilket vår investeringskommitté fattar beslut om vi startar ett bolag utifrån ditt dolda problem eller inte.

Startar bolag

När alla detaljerna är på plats startar vi bolaget tillsammans. Där får du med erfarenhet av problemet tillträda som bolagets expertrådgivare och blir erbjuden möjligheten till ägarandelar i bolaget.

Tror du att du sitter på ett dolt problem?

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in – hittar du inte svaret på din fråga? Maila till hello@hiddendreams.se så hjälper vi dig.

Vad är ett dolt problem?

Dolda problem är tidskrävande och manuella arbetsuppgifter eller processer inom organisationer som kostar både tid och frustration för de anställda. Dessa problem är dolda för allmänheten då de som inte själva arbetar inom samma organisation eller bransch känner till dem. Ett exempel på ett dolt problem är att det går åt flertalet heltidstjänster för att manuellt administrera och hantera produktcertifikat på industribolag.

Behöver jag ha en lösning på problemet?

Nej, du behöver inte ha någon lösning på problemet du skickar in till oss. Vi startar bolaget utifrån det dolda problemets potential. Det är först när bolaget startats som lösningen utvecklas och en första prototyp byggs.

Vem kan skicka in ett problem till Hidden Dreams?

Vem som helst. Oftast är du en person som har direkt erfarenhet av problemet.

Vad är det Hidden Dreams letar efter?

Vi letar efter dolda problem som medför uppenbara och ofta tidskrävande arbetsuppgifter och processer för en organisation, bransch eller industri. Problemet ska återfinnas i flera organisationer och slutkunden för en eventuell lösning ska vara ett bolag, och inte en privatperson. Utöver det söker vi dolda problem som vi ser potential i att i att lösa genom en digital tjänst.

Hur mycket tid och engagemang krävs? Behöver jag säga upp mig?

Nej, du behöver inte säga upp dig! Om du vill ta en rådgivande roll i bolaget bidrar du typiskt med expertkunskap om det dolda problemet, branschkunskap, nätverk och agerar bollplank till den person som Hidden Dreams tillsätter som vd. Det finns inget specifikt krav på ett visst antal timmar utan du bidrar utifrån dina egna förutsättningar. Är du intresserad av vd-rollen och fyller våra vd-kriterier antar du den rollen som en heltidstjänst.

Vilken bransch fokuserar Hidden Dreams på?

Ingen och alla. Vi välkomnar dolda problem från alla branscher och vi har idag en bred spridning av branscher bland våra portföljbolag.

Investerar Hidden Dreams i bolaget?

Hidden Dreams investerar 1 MSEK i det bolag vi startar tillsammans. Målsättningen är att på ett år verifiera problemet, ta fram en lösning och hitta en första betalande kund.

Blir du delägare i bolaget om du skickar in ett dolt problem?

Ja, om du vill! Skickar du in ett dolt problem till oss och vi tillsammans väljer att starta ett bolag erbjuds du alltid ägarandelar i det bolaget.

Kan Hidden Dreams ”stjäla” mitt dolda problem?

Vi startar inga bolag utan personen som skickat in sitt dolda problem till oss. Om du har skickat in ett problem till oss och ändrar dig är du fri att dra dig ur.