Investeraren

Hidden Dreams har ett unikt perspektiv på bolagsbyggande genom att vi är djupt empiriska i vårt tillvägagångssätt. Våra portföljbolag är därför en efterfrågad investeringsupplevelse för människor som intresserar sig för onoterade tech-bolag. Är du intresserad av att investera i ett Hidden Dreams-bolag?

Varför välja ett Hidden Dreams-bolag?

Vi löser nischade problem.

Alla Hidden Dreams-bolag löser ett verkligt problem inom näringslivet, problem som noga har bedömts utifrån sin kommersiella potential. Av de hundratals problem vi har identifierat är det bara ett fåtal som vi bygger ett bolag utifrån och de är problemen som har klarat vår strikta gallringsprocess. Våra portföljbolag följer en affärsutvecklingsmodell som är utformad för att göra bolagsresan så trygg, tydlig och lönsam som möjligt. Portföljbolagen är verksamma inom branscher med snabbväxande potential, vänder sig enbart business-to-business och grundar sig i en digital SaaS-tjänst.

Hur våra bolag skiljer sig.

Hidden Dreams ingång i venture capital-landskapet skiljer sig markant mot konkurrenter. Framförallt för att vi primärt är medgrundare och sekundärt investerare. Vc-fonder arbetar i regel efter antagandet att en bråkdel av investeringarna genererar den faktiska avkastningen som tar fonden långt över det investerade värdet. Det är en ”hit/miss”-approach med hög risktolerans där en har råd att skjuta brett på marknaden över bolag tillgängliga för vc-pengar. Då Hidden Dreams både sourcar problemen och själva bygger bolagen investeras alltid kapital till kvotvärde vilket gör eventuella felbedömningar billiga och även små bolag till exceptionellt högavkastande sett till investerat eget kapital.

Hidden Dreams 1-1-1 princip

Vi är alltid medgrundare till bolagen som startas och det är Hidden Dreams som gör den första investeringen.
1-1-1 principen bygger på att bolaget får en miljon kronor i investering som på ett års tid ska generera minst en betalande kund. Våra portföljbolag är tech-bolag som formar framtidens arbetsprocesser inom stora industrier  - detta genom att deras tjänster hjälper organisationer in i den digitala eran.

Våra portföljbolag är verksamma inom forskning, tillverkande industri, vård och omsorg, byggindustrin, foodservicebranschen, civil luftfart, legal-tech, InsurTech och miljö-och energibranschen.

Är du intresserad av att höra mer? 

Kontakta bolagen direkt eller hör av dig till alma@hiddendreams.se!

Vår portfolio

Möt våra portföljbolag.