Investeraren

Hidden Dreams har ett unikt perspektiv på bolagsbyggande genom att vi är djupt empiriska i vårt tillvägagångssätt. Våra portföljbolag är därför en efterfrågad investeringsupplevelse för människor som intresserar sig för onoterade tech-bolag. Är du intresserad av att investera i ett Hidden Dreams-bolag?

Varför välja ett Hidden Dreams-bolag?

Vi löser nischade problem.

Alla våra bolag löser ett verkligt problem inom näringslivet, problem som noga har bedömts utifrån sin kommersiella potential. Av de drygt 1000 problem vi har analyserat är det bara ett fåtal som vi bygger ett bolag utifrån och de är problemen som har klarat vår strikta gallringsprocess. Våra bolag följer en affärsutvecklingsmodell som är utformad för att göra bolagsresan så trygg, tydlig och lönsam som möjligt. Bolagen är verksamma inom branscher med snabbväxande potential, vänder sig enbart business-to-business och grundar sig i en digital SaaS-tjänst.

Hur våra bolag skiljer sig.

Hidden Dreams ingång i venture capital-landskapet skiljer sig markant mot konkurrenter. Vi är bolagsbyggare och den sk. Venture Builder-modell vi följer är fortfarande okänd för många i Sverige. Det som sticker ut är att vi är medgrundare till alla våra bolag och utvecklar dem utifrån ständigt förfinade modeller inom affärskritiska områden. Andra VC-aktörer arbetar i regel efter antagandet att en bråkdel av investeringarna genererar den faktiska avkastningen som tar dem långt över det investerade värdet. Det är en ”hit/miss”-approach med hög risktolerans där en har råd att skjuta brett på marknaden över bolag tillgängliga för vc-pengar.

Hidden Dreams 1-1-1 princip

Vi är alltid medgrundare till bolagen som startas och det är Hidden Dreams som gör den första investeringen.
1-1-1 principen bygger på att bolaget får en miljon kronor i investering som på ett års tid ska generera minst en betalande kund. Våra portföljbolag är techbolag som formar framtidens arbetsprocesser inom stora industrier  - detta genom att deras tjänster hjälper organisationer effektiviseras genom digital innovation.

Våra portföljbolag är verksamma inom forskning, tillverkande industri, vård och omsorg, RegTech, foodservicebranschen, civil luftfart, e-handel och InsurTech.

Är du intresserad av att höra mer? 

Kontakta bolagen direkt eller hör av dig till alma@hiddendreams.se!

Vår portfolio

Möt våra portföljbolag.