Investeraren

Hidden Dreams har ett unikt perspektiv på bolagsbyggande genom att vi är djupt empiriska i vårt tillvägagångssätt. Våra portföljbolag är en attraktiv investeringsupplevelse för människor som intresserar sig för onoterade tech-bolag. Är du intresserad av att investera i ett Hidden Dreams-bolag?

Varför välja ett Hidden Dreams-bolag?

Vi löser nischade problem.

Alla våra bolag löser dolda problem inom näringslivet, problem som noga har bedömts utifrån sin kommersiella potential. Eftersom problemen vi löser är nischade har Hidden Dreams bolag i regel inga direkta konkurrenter. Av de drygt 800 problem vi har analyserat är det endast ett fåtal som vi bygger ett bolag utifrån och de är problemen som har klarat vår strikta gallringsprocess. En problembedömning  kan ta upp till nio månader. Samtliga bolag är verksamma inom branscher med snabbväxande potential, vänder sig enbart business-to-business och grundar sig i en digital SaaS-tjänst.

Hur våra bolag skiljer sig.

Hidden Dreams ingång i venture capital-landskapet skiljer sig markant mot övriga aktörer. Vi är en bolagsbyggare eller s.k. Venture Builder. Venture Builder-modellen har klassificerats som ett helt nytt tillgångsslag som tilltalar många privata investerare då investeringarna i regel har lägre risk. Som operationell medgrundare är vi med från dag 0 fram tills att bolagen står på egna ben. Samtliga av Hidden Dreams medarbetare är experter inom sin bransch och bistår våra bolag med kunskap och rådgivning inom alla tänkbara affärskritiska områden, från juridik till PR. Andra VC-aktörer arbetar i regel efter antagandet att en bråkdel av investeringarna genererar den faktiska avkastningen som tar dem långt över det investerade värdet. Det är en ”hit/miss”-approach med hög risktolerans där en har råd att skjuta brett på marknaden över bolag tillgängliga för vc-pengar.

Beprövade metoder.

Hidden Dreams tar den första och största risken genom en miljon i investering i bolaget vi startar. Under bolagets första och mest kritiska år följer de en noga framtagen metod som tydliggör vad som behöver uppnås för att gå vidare till nästa steg i bolagsresan. Det är först efter bolaget uppnått sina milstolpar de bedöms redo att ta in externt kapital som ska  möjliggöra en ökad tillväxttakt. En av dessa milstolpar är att de ska ha betalande kunder på plats. Våra bolag har lockat många av landets tyngsta investerare genom  deras smarta tjänster som formar framtidens arbetsprocesser inom stora industrier.

Våra portföljbolag är verksamma inom bland annat tillverkande industri, RegTech, livsmedelsbranschen,  e-handel och försäkringsbranschen.

Är du intresserad av att höra mer? 

Kontakta bolagen direkt eller hör av dig till michael@hiddendreams.se!

Vår portfolio

Möt våra portföljbolag.