Wisello säkerställer fortbildningskraven för din advokatbyrå och förenklar processen från det att du börjar planera till att det är dags att följa upp dina advokaters fortbildning.
Hidden Dreams andel
Värdering

Ditt enkla verktyg för att administrera ditt teams kravställda utbildningar.

I Sverige ställer Advokatsamfundet krav på att advokater måste genomföra 18 timmar fortbildning varje år för att upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens. Typiskt sätt organiseras och planeras relevanta utbildningar samt dokumentation av dessa centralt av HR- eller utbildningsansvariga. Ett väldigt viktigt arbete som i dagsläget både är tidskrävande och besvärligare än nödvändigt.

Slipp krångliga Excelark.

Låt Wisello skapa en tydlig översikt av medarbetarnas fortbildning. Få koll på vilka som uppnått kravet, säkerställ att ingen övergår maxtaket om sex timmar e-learning och mycket mer.

Riskhantering.

Få full kontroll och minimera risker genom en tydlig överblick och ett automatiserat flaggningssystem. På så vis kan du i god tid vidta nödvändiga åtgärder om en advokat inte ser ut att klara kravet.

Kompetensutveckling.

Genom Wisellos överskådliga kompetensunderlag kan du utveckla dina medarbetares kompetens inom rätt områden och förstå vart det kan finnas kompetensglapp.

Vill du läsa mer om vad Wisello gör?

Följ länken nedan så tas du till bolagets hemsida.

Team

Möt Wisello

Amanda Axman

Co-founder & CEO
070–620 17 26amanda@wisello.se