Wirba förenklar upphandlingar inom byggindustrin för beställare, entreprenörer eller de som är en kombination av båda. Detta genom att automatisera tidigare tidskrävande manuella processer.
Hidden Dreams andel
Värdering

Upphandling.

Smidigt. Effektivt. Digitalt.

Wirba är det relationsstärkande digitala verktyget för framtidens byggbransch. Vi effektiviserar dina inköpsprocesser i hela ledet, från det att du skickar en förfrågan till att du skriver avtal. Detta frigör dyrbar tid både för dig som entreprenör och beställare. Utöver det är Wirba byggbranschens samlingsplats för affärsrelationer. Med Wirba kan du helt digitalt hitta nya kompetenta samarbetspartners i en databas med över 100 000 svenska byggföretag. Jämförelse- och urvalsprocessen är enkel, effektiv och rättvisande eftersom bedömningskriterier och datainhämtning är standardiserade. Systemet medför därmed att mindre leverantörer ökar sina chanser att bli bedömda på samma villkor som de större - vilket leder till en mer rättvis och sund konkurrens.

Hos Wirba hittar du all information och nödvändiga verktyg för att göra rätt val i varje projekt.

Vill du läsa mer om vad Wirba gör?

Följ länken nedan så tas du till bolagets hemsida.

Team

Möt Wirba

No items found.